Storitve prevajalske agencije

Pri nas je kar nekaj zelo dobrih prevajalskih agencij, ki pod svoje okrilje zaposlujejo številne strokovnjake oziroma prevajalce, ki vrhunsko obvladajo poznavanje vsaj dveh jezikov. Prevajalstvo je praviloma njihova glavna storitev, lahko pa seveda ponujajo še druge, ki so prav tako povezane z jeziki.

Agencije za prevajanje vam pogosto ponujajo tudi kakovostno lektoriranje najrazličnejših besedil, poučevanje tujih jezikov, tolmačenje. Posebna storitev je prevajanje sodnih dokumentov. Takšno delo pri nas lahko opravljajo samo določene osebe, ki imajo za to potrebno strokovno znanje ter seveda tudi nekatera posebna dovoljenje oziroma licenco.

Kakovostno prevajanje zahtevnejših besedil

Prevajalstvo je torej področje, s katerim se ukvarjajo osebe, ki so strokovno vrhunsko podkovanje v poznavanju več jezikov. Na takšne osebe se navadno obrnemo, ko želimo prevod zahtevnejšega besedila, ki ga bomo morali dati tudi iz rok in ga bodo videle še druge osebe. V takšnem primeru je še toliko pomembneje, da je prevod popolnoma brezhiben.

Prevajalstvo je področje, ki zahteva ne samo vrhunsko znanje s področja jezikov, temveč tudi veliko mero časa, prilagajanja, splošne razgledanosti, natančnosti in če česa. Prevajalci poklic navadno jemljejo kot poseben slog življenja. Tovrstna stroka pogosto nima posebnega urnika, saj lahko prevajanje poteka ob kateri koli uri in katerem koli dnevu.

Prevod in lektura besedila

Prevajalstvo navadno ne vključuje samo prevoda nekega besedila v drug jezik, temveč tudi lekturo. Najbolje je, da pri tako odgovornem delu sodelujete vsaj dve osebi oziroma strokovnjaka za prevajanje. Medtem ko ena oseba besedilo prevede, ga druga lahko lektorira. Tudi lektura besedila je odgovorna storitev, zato je tudi zanjo potreben čas.

Theme: Overlay by Kaira