Toplotne črpalke za ogrevanje doma delujejo po različnih principih

toplotne črpalke za ogrevanje

Toplotne črpalke za ogrevanje v prostoru delujejo izjemno učinkovito. Njihovo delovanje je praktično neslišno, služijo pa kot eden najboljših virov toplote, ki lahko za medij prenosa energije uporablja tudi obstoječe radiatorje. Če za ogrevanje uporabimo toplotno črpalko lahko pri talnem ogrevanju dosežemo občutek toplotnega udobja že pri temperaturi, ki je nižja za 2 °C.

Primerjava stroškov pri različnih ogrevalnih sistemih

Katere vrste toplotne črpalke za ogrevanje objektov poznamo?

Zrak/voda

Tudi hladen zrak je poln energije, ki ga lahko koristijo toplotne črpalke za ogrevanje. Zrak je neizčrpen vir energije in je povsod na voljo. Najsodobnejše izvedbe toplotne črpalke zrak/voda omogoča ogrevanje tudi pri zunanji temperaturi do –25 °C. To je investicijsko najcenejša vrsta toplotne črpalke za ogrevanje, saj je enostavna, poceni pa sta tudi montaža in vzdrževanje. Toplotne črpalke zrak/voda se običajno projektirajo tako, da samostojno pokrijejo vse toplotne izgube objekta do zunanje temperature – 5 °C. Pod to mejo lahko ogrevalne toplotna črpalka deluje skupaj z drugim ogrevalnim virom.

Primer toplotne črpalke za ogrevanje

 Voda/voda

Toplota podtalnice je najbolj učinkovit energijski vir za izkoriščanje toplotne črpalke za ogrevanje. Prednost te vrste ogrevalne toplotne črpalke je sorazmerno konstanten temperaturni nivo, ki je približno med +7 in +12 °C. Podtalnica je torej zaradi relativno visoke temperature idealen vir toplote, saj z njo dosegamo visoka grelna števila.

toplotne črpalke za ogrevanje

Zemlja/voda

Tovrstne toplotne črpalke za ogrevanje izkoriščajo toplotno energijo, shranjeno v kameninah oz. v zemlji. Tam je uskladiščena velika količina energije, ki jo lahko izkoristimo za visokotemperaturno ali nizkotemperaturno ogrevanje objektov. Količina energije, ki jo lahko toplotne črpalke za ogrevanje odvzamemo zemlji je odvisna od sestave tal, moči TČ in načina izkoriščanja.

Zemlja/voda in zrak/voda = hibridne toplotne črpalke

Ogrevalne toplotne črpalke zemlja/voda in zrak/voda izkoriščajo toplotno energijo tako okoliškega zrak ali toploto pridobljena iz zemlje (geosonda ali zemeljski kolektor). Združujejo lastnosti toplotnih virov, ki jih uporabljajo ogrevalne toplotne črpalke zrak/voda in zemlja/voda.

Theme: Overlay by Kaira