Domov

Varnost in zdravje pri delu je skrb vsakega izmed nas. Našim strankam s pomočjo širokega spektra znanj in izkušenj nudimo celovito storitev s področja varnosti in zdravja pri delu. Poslovnim partnerjem prinašamo nižje stroške poslovanja, brezplačno pravno in strokovno pomoč.

Sodelovanje z nami vam prinaša še številne druge prednosti , zato ne odlašajte in nas pokličite,da najdemo za vas najboljšo rešitev.  Za več informacij o združenju in naših storitvah pridite v stik z nami.

IZPIT IZ VARSTVA PRI DELU

Preverite vašo teoretično usposobljenost iz varstva pri delu na spletu. Ob pomoči učnega gradiva in mentorja, ki vam bo v pomoč ne bo težko . Oglejte si primer.

DEŽURNI TELEFON V PRIMERU NEZGODE PRI DELU

Na tej številki vam bo dežurni izvedenec – strokovnjak za varstvo pri delu nudil vso potrebno podporo.

UREJANJE VARSTVA PRI DELU PREKO SPLETA

Delodajalcem na spletnem portalu GZVZD odpremo predal podjetja, do katerega imate dostop kjerkoli in kadarkoli. V njem vam vodimo evidence in vso dokumentacijo (zapisniki, poročila,…) varstva pri delu. Oglejte si primer.

OD PONUDBE DO IZVEDBE STORITVE V 24 URAH

Pokličite nas oziroma naše člane, ki bomo pokrbeli, da boste v 24 urah prejeli ponudbo za željeno storitev varstva pri delu in zagotovili njeno kakovostno izvedbo. Zahtevo lahko posredujete tudi preko kontaktnega obrazca

IZVAJANJE ZDRAVNIŠKIH PREGLEDOV

Na predhodni preventivni zdravstveni pregled mora delavec:

pred nastopom dela; po šest ali dvanajstmesečni prekinitvi dela; pred prerazporeditvijo na drugo delovno mesto z večjim tveganjem za nastanek nezgod; ko delavec odhaja na daljše strokovno usposabljanje oz. prekvalifikacijo.

POŽARNI RED

Ali ste že uskladili požarni red za vaš objekt z novim Pravilnikom o požarnem redu (Ur.l. RS, št. 52/07)? Člani združenja vam ga izdelajo oz. uskladijo strokovno in ugodno.

Katere podatke potrebuje strokovni delavec za izdelavo požarnega reda si lahko ogledate tukaj.

MERITVE MIKROKLIME

Strokovni delavci članov združenja izvajajo meritve toplotnega udobja in osvetljenosti po izjemno ugodnih cenah. Na podlagi dobljenih rezultatov meritev vam izdelajo Poročilo s strokovnim mnenjem.

IZJAVA O VARNOSTI

Ali imate izdelano izvajo o varnosti z oceno tveganja? Naši člani vam nudijo strokovno izdelavo izjave o varnosti ali revizijo le-te po izjemno ugodnih cenah.

NADLEGOVANJE NA DELOVNEM MESTU

Delodajalci, ali ste že pripravljeni na izvajanje zakonskih določil o zaščiti delavcev v zvezi s spolnim in drugim nadlegovanjem ter trpinčenjem na delovnem mestu? Imate izdelan in sprejet kodeks obnašanja na delovnem mestu? Člani GZVZD nudimo nasvete in uredimo to področje.

VODENJE EVIDENC VARSTVA PRI DELU-NOVE ZAHTEVE

Pri GZVZD vam uskladimo vodenje evidenc VPD in VPP po zahtevah osnutka novega pravilnika o vodenju evidenc.

USTREZNOST KADILNIC

Kako do pridobitve strokovnega mnenja o ustreznosti kadilnic?

Člani GZVZD nudijo storitev ugotavljanja ustreznosti prezračevalnih sistemov v kadilnicah. Oglejte si tudi Pravilnik ali pokličite 041 655 258 (Matjaž).

KAKŠNE SO PRISTOJNOSTI INŠPEKTORJA ZA DELO?

Katere pravice ima inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora pri fizični ali pravni osebi, pri kateri opravlja inšpekcijski nadzor…

USPOSABLJANJE – EVAKUACIJA OSEB IZ OBJEKTA

Člani GZVZD vam izdelajo program in izvedejo praktično usposabljanje za evakuacijo oseb za primer požara po zahtevah Zakona o varstvu pred požarom (UL RS, št. 3/07). Oglejte si primer načrta vaje evakuacije.

Za več informacij stopite v stik z nami.

REŠEVANJE SPORA Z MEDIACIJO V PRIMERU NEZGODE

Priporočamo vam, da odškodninske zahtevke v primeru nezgode pri delu rešujete s pomočjo naših mediatorjev na poceni in prijazen način.

PREGLEDI TLAČNIH POSOD

Naši člani izvajajo preglede in preizkuse opreme pod tlakom. Zaupajte jim

Kateri podatki so potrebni za izvedbo pregleda tlačnih posod si lahko ogledte tukaj.

Več informacij pridite v stik z nami.

PRIJAVA POŠKODBE PRI DELU

Od 1.1. 2007 morajo delodajalci uporabljati spremenjen obrazec prijave poškodbe pri delu ER-8.

Obrazec za prijavo poškodbe pri delu
Obrazec ER8 za lečečega zdravnika
Navodila za izpolnjevanje obrazca – šifranti za polja

OCENA STANJA VARSTVA PRI DELU

Izognite se tveganju za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar pri delu.Našim partnerjem brezplačno izdelamo oceno stanja varnosti pri delu v podjetju. Izpolnite kontaktni obrazec

VODENJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU- OHSAS 18001:2007

Nudimo vso potrebno pomoč pri vzpostavitvi sistema kakovosti in pridobitvi cerifikata KAKOVOSTI ZA UČINKOVITO VODENJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU PO STANDARDU OHSAS 18001: 20007 .Izvajamo tudi notranje presoje.

STROKOVNI DELAVEC ZA VARSTVO PRI DELU

Člani GZVZD nudijo strokovne naloge varnosti in zdravja pri delu v skladu z določili 19. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (strokovni delavec) in strokovne naloge varstva pred požarom v skladu z določili Zakona o varstvu pred požarom.

NAČRT GOSPODARJENJA Z ODPADKI

Nudimo vam strokovno izdelavo načrtov gospodar jenja z odpadki (izdelava strokovnih ocen o vrsti in količini proiz- vedenih odpadkov in predvidenih ukrepih gospodar jenja z njimi.)Pravilnik o ravnanju z odpadki(Ur.list RS,št.84/98 in

Ur.list RS,št.45/00) Za v eč informacij pridite v stik z nami

OMARICA PRVE POMOČI

Omarica prve pomoči mora biti usklajena z novim Pravilnikom o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur. list RS, št. 136/2006).

Delodajalec mora zagotoviti, da je na vsakih 50 zaposlenih delavcev oz. na vsako delovno enoto na razpolago vsaj ena omarica za prvo pomoč.

Comments are closed.